logo-new-v2

Методът Фелденкрайс

“Моята цел е да позволя на хората де се приближат повече до това да бъдат създания на свободния избор, истински да отразяват своята индивидуална креативност и емоция, освобождавайки тялото от обичайните напрежения и изградените в нервната система модели на поведение, така че то да може да откликва без задръжки на това, което човекът иска.”

Д-р Моше Фелденкрайс

Нови начини на движение

Методът, създаден от д-р Моше Фелденкрайс, е мощен и революционен холистичен подход за цялостно подобряване на живота на всеки един от нас чрез деликатни, леки и осъзнати движения, които водят до ново разбиране и възможности. Чрез практикуването му ние подобряваме различни свои аспекти – гъвкавост и координация, концентрация и сън, способността ни да си почиваме пълноценно, връзката и разбирането ни за нас самите; усещаме по-голяма лекота и обем на движенията, които извършваме ежедневно.

Методът на доктор Фелденкрайс ни предлага нови начини на движение, увеличава моторното ни разнообразие, създава усещане за различни състояния на нервната система и подпомага гъвкавото ни преминаване през тях; променя вредни навици и модели, и цялостно ни препрограмира във времето за по-оптимално и ефективно функциониране, в леко и свободно движещо се физическо тяло с ясна мисъл и спокойни емоции.

Учене чрез движение

Методът включва в себе си познания от областите на неврологията, психологията, физиката, биомеханиката, еволюционното развитие и др. Работи като използва способността на мозъка ни да се развива и изменя, подпомага създаването на нови невронни връзки и пътища, раждането на нови нервни клетки. Казано по друг начин, подкрепя способността ни да се учим, развиваме и променяме през целия ни живот. И затова и често бива наричан и „метод за учене чрез движение“. Ние учим най-добре през преживяване и удоволствие, а допълнително се свързваме с наученото на още по-дълбоко ниво, ако целият процес е съпроводен с внимателно и неутрално наблюдение на самите нас и осъзнаване на действията, които извършваме. Ако си представим всичко това като рецепта и добавим и достатъчно количество интерес, удоволствие и забавление, се получава най-ефективният и оптимален начин, по който всеки един от нас учи.